Sudski tumac Beograd - Prevodilac za nemacki i engleski jezik, Kontakt: Dobračina 33/III 063 203 426 - 011 4074514- Email: prevodilacka.kancelarija@gmail.com

Upis na studije prava i dalje se nalazi pri vrhu liste želja mladića i devojaka kada je izbor obrazovanja i budućeg zanimanja u pitanju. Ipak, ne završe svi svoje obrazovanje do kraja ni u ovoj oblasti kao ni u drugima. Samo oni najuporniji, sa visokom motivacijom, dobrim radnim navikama, posvećenošću i znanjem dobiće zvanje diplomirani pravnik. Nakon toga široka je lepeza mogućnosti zaposlenja, a poslovi pravnika upravo se razlikuju od područja delatnosti ili službe za koju se oni odluče. U nastavku vam donosimo najčešća radna mesta diplomiranih pravnika i njihove kratke opise poslova iako je ono što ime je zajedničko to da se svaki od tih poslova svodi na tumačenje i primenu pravnih normi i zakona.

DIPLOMIRANI PRAVNICI KAO ADVOKATI

Advokatura je vrlo česti pravac za koji se odlučuju oni koji završe prava, ali da bi postali samostalni advokati potrebno je da uz diplomu imaju i obavljen pripravnički staž i položen pravosudni ispit. Mogućnost ulaska u advokaturu je upravo preko pripravničkog staža u advokatskim kancelarijama, a ovaj posao predstavlja samostalno ali i nezavisno pružanje pravne podrške, saveta i pomoći fizičkim i pravnim licima u različitim poslovima, odnosno njihovo zastupanje ili odbranu. Advokati  dakle zastupaju interese, prava i sve ostalo što nam je kao građanima ili privrednim subjektima garantovano ustanovom, zakonom i pravnim aktima naše zemlje. Advokati imaju dinamičan posao, mogućnost napretka, fleksibilno radno vreme ali i mogućnost kontinuiranog usavršavanja. S druge strane advokati vrlo često ostaju duže na poslu, istovremeno obavljaju više stvari, a složenost i kompleksnost posla nekada može biti vrlo stresna sa kojom advokati moraju da nauče da se izbore.

SUDIJE I JAVNI TUŽIOCI

Ova oblast rada jednog diplomiranog pravnika jasno je definisana zakonskim aktima, ali i Ustavom naše zemlje. Za pozicije sudije i javnog tužioca u našoj zemlji jasno su definisani uslovi koje ta osoba treba da ispuni, a sudska vlast predstavlja jednu od tri glavne grane vlasti naše zemlje pored zakonodavne i izvršne. Ovaj odgovoran posao dakle vezan je za državnu upravu tj. i sudovi i javna tužilaštva predstavljaju državne insitucije i ne mogu delovati u privatnim interesima. Uz to vrlo je verovatno da će se obe institucija naći u istoj zgradi.

PRAVNICI U DRŽAVNIM USTANOVAMA, KOMPANIJAMA, ORGANIZACIJAMA

Ovo je takođe jedno od najčešćih radnih mesta diplomiranih pravnika i odnosi se na poslove sklapanja ugovora, oblasti radnih prava, iz oblasti privrednog prava, tumačenja pravnih akata, davanja pravnog mišljenja i ostalih važnih stvari. Oni imaju ovde i važnu ulogu savetnika, dakle obavezu da kontinuirano prate sve zakonske akte i obaveze, kako bi blagovremeno svoje poslodavce upoznali sa tim i pripremili potreban materijal za njegovu primenu u konkretnoj oblasti. Opis poslova u ovoj sferi pravnika zavisiće od delatnosti kompanije, zatim da li je u privatnom ili državnom vlasništvu ali glavno je da će se baviti donošenjem pravilnika, akata, procedura i rešavanju pravnih dilema.

 Ono što je zajedničko za sva navedena zanimanja, advokati, sudije i pravnici u firmama jeste to što njih mogu obavljati samo oni koji su usko obrazovni za prava i imaju odnos čvrstog poštovanja etičkih načela. Pored ovih zanimanja diplomirani pravnici se odlučuju još i za poslove javnog beležništva, poslove javnog izvršitelja, sudskih tumača, sudskih veštaka itd.

Pronađite nas i pratite nas

Sudski tumač i prevodilac Obradović se nalazi u centru Beograda, Dobračina 33/III

  11000 Beograd, Dobračina 33/III
  +381 (63) 203 426
  +381 (11) 4074 514
  +381 (11) 4074 516
  prevodilacka.kancelarija@gmail.com