Sudski tumac Beograd - Prevodilac za nemacki i engleski jezik, Kontakt: Dobračina 33/III 063 203 426 - 011 4074514- Email: prevodilacka.kancelarija@gmail.com

U traganju za boljim životom

Naši građani se sve više odlučuju da bolji život potraže u nekoj od evropskih zemalja, a najčešća destinacija je Zapadna Evropa i zemlje Evropske unije. U Zemljama Evropske unije lakše dolaze do posla u svim oblastima, nevezano da li je reč o kuvarima, konobarima, vozačima,majstorima, ima posla za svakoga ko želi da radi i sa platom za taj posao pristojno živi. Mnogo je mladih, srednjoškolaca i studenata, koji nastavljaju školovanje u nekoj od evropskih zemalja. Oni se često odlučuju da, za vreme školovanja, rade neki honorarni posao kako bi otplatili troškove života. Jedna od evropskih zemalja ka kojoj je usmeren veliki broj naših državljana je Italija. Za dolazak u tu zemlju i boravišnu vizu potrebni su mnogi papiri čiju verodostojnost mora da overi sudski tumač za italijanski jezik.

Koje usluge pruža sudski tumač

Kada aplicirate za vizu ono što je važno je da vaša dokumenta budu tačno prevedena. Kako prevod ne bi bio proizvoljan, već tačan i precizan, najbolje je da se za prevod tokumenata obratite registrovanim sudskim tumačima.  Oni će dokument prevesti precizno i brzo, zato tu brigu treba da prepustite onima koji se najbolje razumeju u prevode. Sudski tumači ne bave se samo prevođenjem tekstova, oni izlaze na teren kada je potrebno njihovo prisustvo radi usmenog prevođenja, što se često dešava u poslovnim pregovorima.

Prevođenje na italijanski jezik

Za mnoge iz naše zemlje Italija je obećana zemlja. Kako bi stigli do nje, prvenstveno treba da pribave svu potrebnu dokumentaciju i da se ona prevede na italijanski jezik i overi. Prevođenjem dokumentacije bavi se sudski tumač za italijanski jezik. Ono što je bitno za prevođenje dokumenata je da mora da zadrže verodostojnost i originalnost, pa je svaki prevod novi autorski rad sudskog tumača i prevodi se razlikuju od slučaja do slučaja.  Ovo znači da se i cene prevoda razlikuju od slučaja do slučaja i zavise, takođe, od dokumenta koji se prevodi. Ovi prevodi se koriste za zvanične procedure i ukoliko nisu dobro odrađeni može se desiti da kao takvi ne budu prihvaćeni od nadležnih službi.

Kako bi ste izbegli tu neprijatnost da vas  italijanska ambasada odbije, najbolje je da posao prevođenja poverite sudskom tumaču za italijanski jezik, zato što on dobro poznaje jezik, ali i oblast za koju prevodi dokument. Nije dovoljno samo da se prevede potrebni dokument, kako bi on bio validan, neophodna je overa. Overa prevođenog dokumenta znači da je sudski tumač pečatom potvrdio da je prevođeni dokument u potpunosti jednak sa originalom.  U agenciji za prevođenje kao što je agencija ABC postoji tim sudskih tumača za italijanski jezik koji će u najkraćem roku, vrlo profesionalno prevesti svaki dokument. Ukoliko je potrebno, oni za klijente rade i lekturu i korekturu teksta koji je na italijanskom jeziku i sastavljaju razne obrasce koji se predaju uz dokumentaciju. Prevođenje se radi u oba smera, sa srpskog na italijanski i italijanskog na srpski, ali i prevođenje sa italijanskog na druge strane jezike, tako da se zadovoljavaju različite potrebe klijenata iz oblasti prevođenja. Kako biste bez brige putovali na put boljeg života, počnite od sigurnog i verodostojnog prevođenja.

Pronađite nas i pratite nas

Sudski tumač i prevodilac Obradović se nalazi u centru Beograda, Dobračina 33/III

  11000 Beograd, Dobračina 33/III
  +381 (63) 203 426
  +381 (11) 4074 514
  +381 (11) 4074 516
  prevodilacka.kancelarija@gmail.com