Sudski tumac Beograd - Prevodilac za nemacki i engleski jezik, Kontakt: Dobračina 33/III 063 203 426 - 011 4074514- Email: prevodilacka.kancelarija@gmail.com

Overeni prevod sačinjava i overava ovlašćeni sudski tumač koji time garantuje, da je prevod u skladu sa originalom. Overeni prevod potreban Vam je ukoliko se radi o dokumentu, koji se podnosi državnim organima i drugim institucijama. Kod overenih prevoda posebno obraćam pažnju da forma prevoda bude uredna i da lejaut odgovara izvorniku.

Vršimo usluge:

 • prevod sa overom sudskog tumača za nemački jezik
 • prevod sa overom sudskog tumača za engleski jezik

Najčešće vršimo overu sledećih dokumenata:

 • Ugovori
 • Doplome,
 • Svedočanstva
 • Saobraćajna dozvola,
 • Vozačka dozvola
 • Izvod iz matične knjige rođenih/venčanih
 • Razvod braka
 • Izvod iz Agencije za privredne registre
 • Osnivački ugovor privrednog društva
 • Presude

Online popust

Zatražite ponudu online

Pronađite nas i pratite nas

Sudski tumač i prevodilac Obradović se nalazi u centru Beograda, Dobračina 33/III

  11000 Beograd, Dobračina 33/III
  +381 (63) 203 426
  +381 (11) 4074 514
  +381 (11) 4074 516
  prevodilacka.kancelarija@gmail.com